Diversity και στην αγορά εργασίας

5 Δεκεμβρίου 2022Up Stories
 Diversity in the labor market

Ο άνθρωπος πάντα ένιωθε την ανάγκη να δημιουργήσει και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής του. Αποτέλεσμα αυτής της ανάγκης αποτελεί η εργασία. Με τον όρο εργασία εννοούμε τη συνειδητή καταβολή υλικής ή πνευματικής προσπάθειας του ανθρώπου που έχει ως απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των υλικών και πνευματικών του αναγκών. Η εργασία είναι δικαίωμα και επιλογή του κάθε ανθρώπου. Οι εργαζόμενοι κατέχουν καίρια θέση στην ιστορία της οικονομίας, διότι χωρίς αυτούς δε θα υπήρχε «εργασία» στην αγορά. Όλες οι βασικές του ανάγκες (τροφή, ένδυση) όπως και οι δευτερεύουσες (ψυχαγωγία), εξασφαλίζονται από την εξάσκηση κάποιου επαγγέλματος.

Τι είναι εταιρική κουλτούρα;

Ας αναφερθώ λιγάκι εκτενέστερα στον όρο εταιρική κουλτούρα, όμως. Εταιρική κουλτούρα είναι ένα σύστημα κοινών αξιών, πιστεύω, αρχών, εννοιών, που συνθέτουν ένα κοινό νοητικό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο προσδιορίζει το πώς σκέφτονται και το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Είναι, δηλαδή, ένα σύνολο καθοδηγητικών πεποιθήσεων, αντιλήψεων και τρόπων σκέψης που ασπάζονται τα μέλη ενός οργανισμού και τα οποία διδάσκονται σε νέα μέλη ως σωστά. Η κουλτούρα αντιπροσωπεύει το άγραφο, άυλο και συναισθηματικό κομμάτι του οργανισμού. Όλα τα παραπάνω εκφράζονται με κανόνες οι οποίοι προσδιορίζουν τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων και των ομάδων στην καθημερινότητα.

Πρόκειται, λοιπόν, για ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικό, καθώς δίνει στα μέλη ενός οργανισμού μία αίσθηση οργανωτικής ταυτότητας και δημιουργεί μία δέσμευση προς πεποιθήσεις και αξίες που είναι μεγαλύτερες από αυτά.

Από που προέρχεται η κουλτούρα ενός οργανισμού;

Κατά κύριο λόγο, η κουλτούρα του οργανισμού προέρχεται από τον ιδρυτή – ηγέτη που διατυπώνει και εφαρμόζει συγκεκριμένες ιδέες και αξίες που σιγά σιγά γίνονται δεσμοί, και έτσι προκύπτει ο χαρακτήρας που διέπει την οργάνωση.

Ο ρόλος ενός CEO-Manager είναι μείζονος σημασίας στην οικονομική επιβίωση μιας επιχείρησης, ειδικά στη σημερινή εποχή που οι συνθήκες εργασίας είναι πιο περίπλοκες από κάθε άλλη φορά.

Στους πολυεθνικούς οργανισμούς, μάλιστα, είναι απαραίτητο να σχηματίζονται πολυπολιτισμικές ομάδες, οι οποίες ως άτυπα κανάλια επικοινωνίας θα προωθούν την κατανόηση ανάμεσα στις διαφορετικές κουλτούρες.

Επομένως, η ηγεσία της επιχείρησης πρέπει να έχει τον κατάλληλο προσανατολισμό και να αποδέχεται την ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων. Είναι, ίσως, σημαντικό να έχει κατανόηση των στερεοτύπων που υπάρχουν και να προσπαθεί να εκλογικεύει τις παράλογες γενικεύσεις που στιγματίζουν ορισμένες ομάδες ανθρώπων. Ας μην ξεχνάμε ότι, η διαδικασία της ενσωμάτωσης των διαφορετικών ομάδων απαιτεί χρόνο και είναι αργή, καθώς οι άνθρωποι τείνουν να αντιστέκονται στις αλλαγές. Γι’ αυτό, η ηγεσία θα πρέπει να έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης της διαφορετικότητας, προβλέποντας τις πιθανές αντιδράσεις.

Οι λόγοι πίσω από το diversity

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σύγχρονων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και την πολιτισμική πολυμορφία που επικρατεί σήμερα, είναι σκόπιμο να αναφερθούν οι λόγοι του φαινομένου που αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Η πολυπολιτισμική πολυμορφία εκφράζεται ως η επί ίσοις όροις εκπροσώπηση των διάφορων σαφώς πολιτισμικά διακεκριμένων ομάδων σε ένα κοινωνικό σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, είναι οι ομάδες που αντιπροσωπεύουν μια κάστα ανθρώπων όπου έχουν κάποια χαρακτηριστικά, που διαφοροποιούνται από τις τυπικές συμβάσεις και τα πρότυπα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, είναι λογικό αυτό, διότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει και διψά για πνευματική και κοινωνική ανέλιξη.

Οι επιχειρήσεις σήμερα επιζητούν άτομα με περισσότερες δεξιότητες και νέες ιδέες, για να προσελκύσουν τον στόχο τους πιο εύκολα. Είναι γεγονός ότι το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης θεμελιώνεται σε μια εποχή, όπου οι άνθρωποι και οι καταστάσεις έχουν αλλάξει ριζικά. Δεν υπάρχει, λοιπόν, αμφιβολία, ότι μέσα από όλη αυτή την κινητικότητα, ο χώρος του εμπορίου και του επιχειρείν έχει, πλέον, ως χαρακτηριστικό την πολιτισμική πολυμορφία, κάτι που παλαιότερα δεν υπήρχε. Κι αυτό γιατί είναι ευκολότερο να αναδειχθούν άνθρωποι με προσόντα και ιδιαίτερες δεξιότητες, σε μια εποχή που ο καθένας έχει την ικανότητα να προωθήσει τον εαυτό του, μόνος του.

Κατά συνέπεια, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ποιότητα ζωής, όχι μόνο είναι επιτακτική αυτή η αναδιαμόρφωση, αλλά είναι σημαντικό το γεγονός, ότι όλο αυτό πηγάζει από την ανάγκη των ανθρώπων να αρχίσουν να αποκτούν και να δημιουργούν δεξιότητες που πλέον προσδίδουν ποικιλομορφία, ακόμα και στον χώρο εργασίας.

Η διαφορετικότητα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Στο μέλλον, η διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας μπορεί να αποτελεί βασική απαίτηση για τις επιχειρήσεις που θέλουν να είναι ανταγωνιστικές, καθώς οι διαφορετικές ιδέες δύναται να βοηθήσουν στη δημιουργία νέων λύσεων που θα βοηθήσουν στο να ξεπεραστούν εμπόδια. Για να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από τη συνέργεια την οποία η ποικιλομορφία φέρνει στον χώρο εργασίας, οι εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν μακροπρόθεσμους στόχους και στρατηγικές. Μια μακροπρόθεσμη στρατηγική αναγνωρίζει τις διαφορές και υιοθετεί την ενθάρρυνση της ελεύθερης σκέψης μεταξύ των εργαζομένων.

Με την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας ως περιουσιακό στοιχείο, οι εταιρείες μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν το μέλλον. Συνεπώς, καθώς οι πελάτες των επιχειρήσεων γίνονται πιο ποικιλόμορφοι, έτσι θα πρέπει να είναι και το εργατικό δυναμικό τους.

Ας μου επιτραπεί όμως, να προτείνω κάτι: Η προσπάθεια που καταβάλουμε στο να μυηθούμε σε αυτή τη νοοτροπία της αποδοχής της διαφορετικότητας, ας μην διαρκεί μόνο 8 ώρες, στο εργασιακό πλαίσιο, αλλά ας τη μεταφέρουμε και εκτός δουλειάς. Ίσως, ίσως πάντα, να “δουλέψει”. 😊

Της Αθηνάς Νάνου, Account Manager της σούπερ ομάδας μας!

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες ενημερώσεις για την Up Hellas και τα προϊόντα μας.

Συναινώ στη χρήση των παραπάνω στοιχείων μου από την Up Hellas, προκειμένου να ενημερωθώ για τα προϊόντα της, βάσει και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει από 25/5/2018.

arrow-image